İyonlaşarak Çözünme nedir

nedir kısa bilgi
nedir

Ara

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| Ö| P| R| S| Ş| T| U| Ü| V| Y| Z|
İyonlaşarak Çözünme nedir hakkında özet bilgi


İyonlaşarak Çözünme : İyonik yapılı maddeler ile bazı kovalent yapılı maddeler suda çözünürken (+) veya (-) yüklü iyonlar oluştururlar. İyonlu çözeltilere elektriği ilettiği için elektrolit adı verilir.
a) Tuzların suda çözünmesi : (+) yüklü metal iyonları ve NH4+ (Amonyum) kökünün
(-) yüklü ametal iyonları ve köklerle oluşturdukları bileşiklere tuz denir.Örnek; NaCl, NaNO3, CaCl2 v.s.

NaCl(k) + H2O → Na+(aq) + Cl-(aq)
NaNO3 + H2O → Na+(aq) + NO3 -(aq)

b) Bazların suda çözünmesi : Metal iyonlarının; (OH)- iyonları ile yaptığı bileşikler suda çözündüklerinde (OH)- iyonlarını verdikleri için bazdırlar. Yapısında (OH)- iyonu bulundurmayan bazlar da vardır. Örnek; NH3 , CH3NH2 gibi.

NaOH(k) + H2O → Na+(aq) + OH-(aq)
NH3(g) + H2O → NH4+(aq) + OH-(aq)

c) Asitlerin suda çözünmesi :Suda çözündüklerinde yapısındaki H+ iyonunu suya veren ya da suyun yapısındaki H+ iyonlarını arttıran maddeler asittir. …….(4)

HCl(g) + H2O → H+(aq) + Cl-(aq)
HNO3(s) + H2O → H+(aq) + NO3-(aq)

d) Oksitlerin suda çözünmesi : Metal oksitler suda çözünürken suyu iyonlaştırarak OH- iyonları verdiklerinden bazik oksitlerdir. Ametal oksitler ise suda çözünürken suyu iyonlaştırarak H+ iyonları verdiklerinden asidik oksitlerdir.

Na2O(k) + H2O → 2 Na+(aq) + 2 OH-(aq) (Bazik Çözelti)
CO2(g) + H2O → CO3-2(aq) + 2H+(aq) (Asidik Çözelti)


Ekleyen: İçerik editörü
Okunma sayısı: 1633

Benzer bilgiler:
Septisizm
Cizye
Akustik
Akondroplazi
Fahriye
Kasri
Yaratıcılık
   
Nedirkisabilgi.com sitesinde yeralan bilgiler internetten derlenmiştir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Telif sahibinin sitede yayınlanan hangi yazılar üzerinde telif hakkı olduğunu bildirmesi halinde sitede yeralan yazı kaldırılacaktır. Sayfamızda İyonlaşarak Çözünme nedir kısaca cevap verilmiştir, İyonlaşarak Çözünme ne demektir anlamı tanımı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sitede yeralan İyonlaşarak Çözünme ne demek hakkındaki özet bilgiler yeterince bilgilendirmiyorsa bize bildirmeniz halinde gerekli daha geniş bilgi detaylı olarak hazırlanıp yayınlanacaktır. Yalıtım, polyurea su yalıtımı ve mitsubishi klima konularında izobedel ve çözüm klima firmalarından bilgi desteği alınmıştır. İklimlendirme ısıtma soğutma ve klima konusunda mitsubishi klima firmasının mitsubishi klima fiyatları sitesine başvurabilirsiniz.